Ngày 9.9.2016, Viện NCKH&CN tổ chức nghiệm thu Tài liệu tham khảo

14:02 14/02/2017

Viện NCKH&CN tổ chức Hội đồng nghiệm thu tài liệu tham khảo: "Luyện Viết chữ Hán (Dành cho tiếng Trung 1)" do ThS. Đỗ Uyên Thiên Trang chủ nhiệm