Lịch làm việc của Lãnh đạo Viện NCKH&CN (Tuần 37 - Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017)