Lịch làm việc của Lãnh đạo Viện NCKH&CN (Tuần 36 - Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 08/9/2017)