Lịch làm việc của Lãnh đạo Viện NCKH&CN (Tuần 35 - Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017)