Lịch làm việc của Lãnh đạo Viện NCKH&CN (Tuần 34 - Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)