Lịch làm việc của Lãnh đạo Viện NCKH&CN (Tuần 32 - Từ ngày 07/8/2017 đến ngày 11/8/2017)Tải file đính kèm