Lịch làm việc của Lãnh đạo Viện NCKH&CN (Tuần 31 - Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017)Tải file đính kèm