Lịch làm việc của Lãnh đạo Viện NCKH&CN (Tuần 23 - Từ ngày 04/6/2018 đến ngày 08/6/2018)