hien-thi-trang-tin

Các Hội thảo trong nước năm 2014

14:57 02/03/2017

ISBP 745 phân tích và bình luận thực tiễn áp dụng tại các NHTM Việt Nam.
Đánh giá chương trình đào tạo hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.
Tín dụng bất động sản và bong bóng bất động sản: Thực trạng và giải pháp
• Các biện pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển bền vững thị trường bất động sản.
• Phân khúc thị trường dịch vụ của các ngân hàng thương mại.
• Giải pháp quản lý tín dụng ngoại tệ trong giai doạn từ nay đến 2015 góp phần đẩy lùi tình trạng đô la hóa nền kinh tế
Phương pháp kinh tế lượng và thống kê trong phân tích định lượng Kinh tế - Tài chính